Merke- og planleggingsdager

September 2020

3.

Foreldremøte

10.

Fotografering - Gruppebilder

11.

Planleggingsdag

Oktober 2020

22.

Høsttreff for barn og foreldre

November 2020

20.

Planleggingsdag

Desember 2020

11.

Lucia markering

18.

Nissefest

30.

Planleggingsdag

Januar 2021

4.

Planleggingsdag

22.

Vinteraktivitetsdag

Februar 2021

5.

Markering av samefolkets dag

10.

Besøksdag for søkere 10-11

11.

Besøksdag for søkere 10-11

12.

Karneval

Mars 2021

26.

Påskefrokost

Mai 2021

4.

Dugnad

12.

17-mai feiring

14.

Planleggingsdag