Merke- og planleggingsdager

August 2018

29.

Foreldremøte

September 2018

14.

Fotografering

Oktober 2018

18.-19.

Planleggingsdager

November 2018

27.

Høsttreff for barn og foreldre

Desember 2018

13.

Lucia-markering

20.

Nissefest

Januar 2019

2.

Planleggingsdag

25.

Vinteraktivitetsdag

Februar 2019

6.

Vi markerer samefolkets dag

12.

Åpen dag for søkere

28.

Karneval

Mars 2019

1.

Planleggingsdag

April 2019

12.

Påskefrokost

Mai 2019

7.

Dugnad

16.

17.mai feiring i barnehagen

28.

Besøksdag for nye barn og foreldre

31.

Planleggingsdag

Juni 2019

5.

Sommerfest med Roseseremoni for Kjempene