Merke- og planleggingsdager

September 2022

8.

Planleggingsdag

9.

Planleggingsdag

14.

Foreldremøte

Oktober 2022

27.

Høsttreff

Desember 2022

13.

Lucia markering

19.

Nissefest

30.

Planleggingsdag

Januar 2023

2.

Planleggingsdag

20.

Vinteraktivitetsdag

Februar 2023

6.

Markering av samefolkets dag

17.

Karneval

Mars 2023

31.

Påskefrokost

Mai 2023

9.

Dugnad

16.

17.mai-feiring

19.

Planleggingsdag

Juni 2023

8.

Sommerfest med Roseseremoni for kjempene