Merke- og planleggingsdager

September 2021

8.

Foreldremøte

10.

Planleggingsdag

Oktober 2021

27.

Høsttreff

November 2021

12.

Planleggingsdag

Desember 2021

13.

Lucia markering

21.

Nissefest

30.

Planleggingsdag

Januar 2022

3.

Planleggingsdag

21.

Vinteraktivitetsdag

Februar 2022

4.

Markering av samefolkets dag

28.

Karneval

April 2022

8.

Påskefrokost

Mai 2022

10.

Dugnad

16.

17.mai-feiring

27.

Planleggingsdag

Juni 2022

8.

Sommerfest med Roseseremoni for kjempene